Änglabanan

Nu har jag fått layouten på min nya bana från Tyskland. K räls på ovanplan och C räls på underplan och bangård. Inritat finns även banan för Faller Car System. Det är den som går över den flyttbara bron på vänster sida.

Översikt 

Övre plan K räls

 Nedre plan C räls

Översikt i 3D

Så här ser blockindelningen ut i TrainController. Översta bilden är den dolda bangården.